Människor bryggde öl redan under den babyloniska eran, men vi har bryggt vårt öl sedan 1847.