Beskrivning

Ramlösa är Sveriges naturliga mineralvatten med traditioner sedan 1707. Naturligt mineralvatten är den finaste beteckningen ett vatten kan få.

Mineralvattnet från Ramlösa Hälsobrunn får sin goda smak av mineraler och salter när det vandrar genom de skånska ängarna och berggrunden. En törstsläckare direkt från naturen, tappad vid källan och lätt uppfriskad med kolsyra.

Det är inte bara ett gott vatten, utan gör även gott genom sitt engagemang i Ramlösa Vattenfond, i samarbete med Röda Korset.