CARLSBERG SVERIGE

Vår Historia

Carlsberg  grundas  år 1847 av Jacob Christian Jacobsen i Danmark men Carlsberg Sverige har på ett sätt en relativt kort historia, då företaget bildades 2001. Stommen bestående av Pripps, Bryggeriet Falken och Ramlösa Hälsobrunn, har däremot en betydligt längre historia…

CARLSBERG SVERIGE

1847

Carlsberg grundas av Jacob Christian Jacobsen utanför Köpenhamn i Danmark.

CARLSBERG SVERIGE

1896

Bryggeriet AB Falken bildas av bryggerimästare John Laurentius Skantze.

CARLSBERG SVERIGE

1996

Den internationella bryggerikoncernen Carlsberg Breweries köper Falcon.

År 2000 ville Carlsberg Breweries in på den expansiva ryska marknaden och började kasta lystna blickar på norska Orklas bryggeriverksamhet, som bland annat innehöll ett hälftenägande i guldklimpen BBH/Baltic Beverages Holding. Ömsesidigt intresse uppstod och sommaren 2000 annonserades det att Carlsberg och Orkla hade beslutat att fusionera sina bryggeriverksamheter till det nybildade företaget Carlsberg Breweries A/S, ägt till hälften vardera av de i respektive land börsnoterade Carlsberg A/S och Orkla ASA.

I Sverige ägde Carlsberg redan Falcon och Orkla ägde Pripps. Det var två välmående och anrika bryggeriföretag på svenska marknaden, med stabila marknadspositioner, positiva resultat, många starka varumärken och med många engagerade medarbetare.

Vad skulle den nya bryggerikoncernen göra med dem på den svenska marknaden? Beslutet blev att fusionera de forna konkurrenterna till ett nytt företag – Carlsberg Sverige AB. Efter en lång process med Konkurrensverket tvingades företagen att sälja en lång rad starka varumärken, däribland klassiska TT, för att sammanslagningen skulle godkännas.

Den 15 februari 2001 kläddes samtliga Falcon och Pripps verksamhetsställen i grönt. “Green Day” innebar att Carlsberg Sverige hade skapats, ett nytt företag som av konkurrensskäl skalats ner jämfört med summan av de två tidigare bolagen, men fyllt av entusiasm för att bygga något nytt.

Om vår starköl

Mer om vår alkoholfria öl

Mer om DraughtMaster